Nieuws

Vacature Stagiaire

8 juni 2017

Voor het schooljaar 2017-2018 hebben wij weer plaats voor 3 stagiaires bewegingsagogie en/of Psychomotorische therapie.

 

Stageplaatsen

 

Bewegingsagogie niveau 3 of PMT 2e jaar

Je staat op diverse groepen kinderen en jongeren, samen met een collega. Wij kunnen je in deze stage bieden; kennis te maken met lesleidinggeven aan- en omgang met mensen met een stoornis/beperking. Leren werken met een zorgplan als uitgangspunt en leren zien wat met elkaar sporten, bewegen en spelen kan betekenen voor alle ontwikkelingsgebieden.

 

Bewegingsagoog niveau 4 of PMT 3e jaar

Het opstellen van een zorgplan en werken vanuit het zorgplan. Groepen zelfstandig kunnen draaien gedurende een middag. (we staan altijd met 2 op een groep, maar je kan het voortouw nemen!) Duidelijk kunnen onderbouwen waarom je voor een bepaalde methode kiest. Toewerkend naar een volledig bewegingsagoog / collega aan het einde van dit jaar.

 

De volgende dagen moeten in overleg door de 3 stagiaires worden gevuld.

 

Dinsdagmiddag - woensdag - zaterdagochtend

Woensdag  t/m begin avond - zaterdagochtend

Woensdag - donderdag - zaterdagochtend

 

Afhankelijk van het noodzakelijk aantal uur kunnen we in overleg welke dagdelen jij kunt invullen.

 

Mail je motivatie en CV naar remco@zinbeweging.nl voor vragen kan je bellen naar 06-17452792

Remco van Veenendaal