Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie

Zorg in Beweging biedt therapieën en trainingen aan. De gediplomeerde
psychomotorisch therapeuten werken volgende de principes van de
Psychomotorische Therapie (PMT). Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie. 
Dit betekent dat er tijdens de therapie veel bewegings en/of lichaamsgerichte
oefeningen/technieken worden gebruikt. Tussentijds of achteraf kan de oefening
stil worden gelegd om te bespreken/evalueren hoe het gaat, om zo met deze
informatie weer verder te kunnen gaan. Door zowel verbaal als non-verbaal te combineren
wordt de integratie van het aangeleerde gedrag bevorderd.

 

De therapie richt zich op een laagdrempelige manier op kinderen en jongeren die op
sociaal, cognitief of emotioneel gebied extra ondersteuning nodig hebben om
zich verder te kunnen ontwikkelen. Dit kan een individuele hulpvraag zijn als
leren opkomen voor jezelf, agressie regulatie training, ontspanningsoefeningen,
leren samen spelen met broer en/of zus. Maar PMT kan ook binnen
groepstrainingen gevolgd worden, zoals sociale vaardigheidstraining
en weerbaarheidstraining.

 

Intakefase

Na het aanmelden van uw zoon/dochter via het digitale aanmeldformulier
volgt de intakefase. Er wordt samen met u en uw zoon/dochter een afspraak
gemaakt voor een intakegesprek met een van de therapeuten/trainers. Tijdens
dit gesprek wordt de hulpvraag verder verduidelijkt, evenals de
verwachtingen van u als klant. In principe vindt dit gesprek  bij u thuis
plaats (tenzij u dit liever niet heeft). Dit is een bewuste keuze, omdat
kinderen en jongeren zich het prettigst voelen in hun eigen omgeving, waardoor
de trainer een goede eerste indruk van uw zoon/dochter kan
krijgen. Als beide partijen akkoord gaan wordt er een behandelovereenkomst
opgesteld. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de te
volgen training of therapie.

 

Observatiefase

Wanneer tijdens het intakegesprek nog te veel onduidelijkheden of vragen zijn
kan er gekozen/geadviseerd worden om het gedrag van uw zoon/dochter beter in
kaart te brengen. Dit gebeurt middels een observatieperiode. Dit komt
neer op drie bijeenkomsten, waarna een adviesgesprek volgt. Tijdens dit gesprek
komt ter sprake welke doelen en therapiekeuze aanbevolen wordt. Vervolgens
wordt naar aanleiding van dit gesprek een behandelovereenkomst opgesteld.

 

Therapie- of trainingsfase

De therapie of training kan zowel individueel als in groepsverband worden
aangeboden. Aan het einde van elke training/therapie is een korte
overdracht van de werkpunten en bijzonderheden. Aan het einde van alle
overeengekomen bijeenkomsten ontvangt u een evaluatieverslag.

 

De therapie of training kan gevolgd worden in de eigen tijd. Soms kan
het voor komen dat de therapie plaatsvindt onder schooltijd. U wordt dan via
email of telefonisch op de hoogte gehouden. Er zal halverwege en aan het einde
van de therapie of training een afspraak gemaakt worden voor een
evaluatiegesprek.

 

Heeft u nog vragen over de werkwijze of
inhoud neem dan gerust contact op met een van de
therapeuten/trainers. Direct aanmelden kan via het inschrijfformulier therapie &
trainingen.