Weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstraining

Voor sommige kinderen is de maatschappij lastig te volgen. Het tempo ligt te hoog of de situatie is niet overzichtelijk genoeg. Dit maakt dat de communicatie en relatie met anderen vaak moeizaam verloopt. Dit zorgt voor frustratie, angst of verdriet en maakt dat het kind moeilijke situaties uit de weg gaat door zijn sociale leven te verkleinen of door de strijd aan te gaan met zijn omgeving. Door de angst om weer te 'falen' onstaat een negatieve spiraal.

Binnen de  weerbaarheidtraining leren de kinderen en jongeren om in een groep zich zekerder van zichzelf te voelen, voor zichzelf op te komen en hun grenzen aan te geven. Het uitgangspunt van de training is dat 'weerbaarheid' een vaardigheid is die iedereen kan leren. Door de training groepsgewijs aan te bieden kunnen de kinderen en jongeren de nieuw aangeboden vaardigheden direct oefenen en succeservaringen opdoen in contact met leeftijdsgenoten. Natuurlijk is er ook een mogelijkheid om eerst te beginnen met individuele training om daarna in te stromen bij een groepstraining.

 

Voor wie is de training?

De training is geschikt voor kinderen en jongeren die stil, verlegen zijn, faalangstig en/of weinig zelfvertrouwen hebben en daardoor misschien wel gepest worden. Maar ook kinderen die heel fel en agressief reageren hebben baat bij deze training om zo te leren op een andere manier stevig te staan en zichzelf zekerder te voelen.

 

De training

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten voor de kinderen/jongeren en een bijeenkomst voor de ouders. Tijdens de training wordt er gewerkt met een kind- en ouderwerkboek.

De training wordt gegeven door een psychomotorisch therapeut en er wordt gewerkt met bewegings- en spelactiviteiten. Dit maakt dat het een ervaringsgerichte training is. De kinderen/jongeren kunnen in de groep oudersteuning en herkenning vinden. Daarnaast kan de groep ook als oefensituatie gebruikt worden om ervaringen op te doen om zo nieuw gedrag/vaardigheden te oefenen.

 

Thema's

Tijdens de training staan iedere week een of meerdere therma's centraal. De volgende thema's komen tijdens de 8 weken aan bod: vertrouwen, respect voor jezelf en de ander, zelfbeeld, jezelf laten horen/zien, grenzen stellen, nee zeggen, opkomen voor jezelf, samenwerken, pesten, omgaan met problemen, uiten van gevoelens.

 

Persoonlijke doelen

Tijdens de intakefase is samen met de ouders een persoonlijk leerdoel geformuleerd.  Dit leerdoel staat bij iedere deelnemer tijdens de training centraal. De deelnemers krijgen oefenwerk mee naar huis om zo de vaardigheden in de praktijk eigen te kunnen maken. Iedere week en tijdens de laatste trainingsbijeenkomst wordt samen met de kinderen en jongeren geevalueerd aan de hand van de volgende vragen; Wat hebben we gedaan? Wat ben je tegen gekomen? Wat heb je geoefend?

Aan het einde van de training ontvangt u een evaluatieverslag met daarin de doelen, maar ook de aandachtspunten voor de toekomst.

 

Speciaal omdat;

- ouders actief betrokken zijn

- psychosociale ontwikkeling wordt bevordert

- concrete oefensituaties

- meer zicht krijgen op de gevolgen van hun eigen gedrag

- nieuwe positieve ervaringen worden opgedaan en hierdoor kan het zelfvertrouwen en zelfbeeld groeien

- elk half jaar een herhalingssessies

- aanvullende training waarbij de weerbaarheid wordt gecombineerd met het onderwerp seksualiteit